Mannen als mannen, vrouwen als vrouwen. Pleidooi voor een tussenoplossing n.a.v. het rapport ‘M/V en ambt’ – 15 argumenten (2)

Inhoud Bijbelse argumenten vanuit het rapport 1. Dominante invalshoek 2. Regel en uitzondering 3. ‘Rolbewust’ 4 en 5. Gezag en rem 6. Vanaf het begin Conclusie: subtiel Praktische argumenten vanuit het rapport 7. Oecumenische positie 8. Voorbeelden in de oecumene 9. Vrede in de kerken 10(a). Het diakenambt (1) 11. …

Christenen en Jeruzalem

‘Jeruzalem is één en ondeelbaar als hoofdstad van Israël’, stelt Raphaël Evers (vanouds bij de lezers bekend als ‘rabbijn Evers’; ND 20 …

Respect voor een pedofiel

Hij is tamelijk gelukkig. Hij heeft een vriendin, hij heeft collega’s en vrienden, hij gaat als een normale man door het leven. …

Twee dienende kerken

Twee kerken. De ene in een dorp, in een traditionele samenleving. De andere in Amsterdam, in het hart van de moderne geseculariseerde …

Lokichoggio (3) – Studenten

‘Sopia’ – waar zou dat nou zijn? Een ‘f’ wordt vaak als ‘p’ uitgesproken, maar ze bedoelen vast niet de hoofdstad van …

Lokichoggio (1) – Exotica

In februari 2016 geef ik drie weken theologieles aan voornamelijk Zuid-Soedanese studenten op de campus van de MERF in Lokichoggio. Een eerste …