Het kan ook goedschiks…

…En het gáát ook vaak goedschiks, de onderwerping van de aardse overheden aan Christus Jezus, de nieuwe koning. En dan niet alleen in het verleden, in het Westen, en in Nederland. Dat is momenteel wel een beetje de teneur in de gereformeerde theologie. Christus heeft Caesar overwonnen, laat Tom Wright …

Keller en Wright

Tim Keller – daar gebeurde het. Vliegtuigen vol dominees en andere kerkleiders landden op John F. Kennedy Airport om in de Redeemer-kerk …

Oorlog onder ogen zien

De vijand komt dichterbij. Zouden de aanslagen in Parijs ook weer snel vergeten zijn? Het is wel een moment in een reeks, …

Gewone kerk

De dominee van Overmeer zal wel nooit meer een beroep krijgen. Van zijn huidige catechisanten heeft hij de ouders ook al gedoopt. …

Grondslag en leven (ChristenUnie)

Er ligt een suggestie om in plaats van de ‘Drie Formulieren’ de ‘Twaalf Artikelen’ of Apostolische Geloofsbelijdenis als grondslag van de ChristenUnie …