Het kan ook goedschiks…

…En het gáát ook vaak goedschiks, de onderwerping van de aardse overheden aan Christus Jezus, de nieuwe koning. En dan niet alleen …

Keller en Wright

Tim Keller – daar gebeurde het. Vliegtuigen vol dominees en andere kerkleiders landden op John F. Kennedy Airport om in de Redeemer-kerk …

Oorlog onder ogen zien

De vijand komt dichterbij. Zouden de aanslagen in Parijs ook weer snel vergeten zijn? Het is wel een moment in een reeks, …

Gewone kerk

De dominee van Overmeer zal wel nooit meer een beroep krijgen. Van zijn huidige catechisanten heeft hij de ouders ook al gedoopt. …

Grondslag en leven (ChristenUnie)

Er ligt een suggestie om in plaats van de ‘Drie Formulieren’ de ‘Twaalf Artikelen’ of Apostolische Geloofsbelijdenis als grondslag van de ChristenUnie …