Currently browsing tag

man en vrouw

Vrouw in boardroom

Als het mij was overkomen was ik naar het damestoilet gerend om daar in huilen uit te barsten. Stel je voor: als …

Vrouw, visioen en ambt

In de discussie over vrouw en ambt blijven bepaalde Bijbelgedeelten ten onrechte buiten beschouwing. Daardoor ontstaat er bijziendheid voor andere. We zijn …

Feminiene kerk

De kerk van deze tijd is overwegend feminien in haar karakter en manier van optreden. Ze is er vooral op uit de …

Emancipatie vooruit!

De emancipatie is nog lang niet voltooid. Er is nog een lange weg te gaan. Daarom roep ik om te beginnen op …

mushroom coffee