Currently browsing tag

Bijbel, Page 2

Het mysterie van Goede Vrijdag en Pasen

Zondag avondmaal gevierd. Enkele malen weer de woorden uitgesproken: zijn lichaam gegeven, zijn bloed uitgegoten, “om al onze zonden volkomen te verzoenen”. …

Koninkrijk? Bekering?

“Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij!” riep Johannes de Doper, en kort daarna ook Jezus. “Wat is …

Hoe vast staat het Schriftgezag voor ons?

‘Schriftgezag’ – dat is de lakmoesproef van een nog steeds duidelijk te onderscheiden deel van de christenen, in Nederland en daarbuiten. Gereformeerden, …