Christenen en Jeruzalem

‘Jeruzalem is één en ondeelbaar als hoofdstad van Israël’, stelt Raphaël Evers (vanouds bij de lezers bekend als ‘rabbijn Evers’; ND 20 oktober). Hij voert daarvoor historische en emotionele motieven aan, die hij verbindt met religieuze argumenten. Ik ga hier in op de laatste, speciaal waar Evers ook christenen probeert te overtuigen.

Daarmee doe ik niet direct af aan historische aspecten van de Joodse claim. Ik verdedig ook niet het recente UNESCO-besluit. Evenmin bespreek ik de afweging van de geografische en politieke claims en aspiraties van Israël en Palestijnen. Vanwege de gevoeligheid van de materie stel ik dit voorop.

Tenach

Joden en christenen zijn het eens over de centrale religieuze betekenis van Jeruzalem gedurende vele eeuwen. Ze baseren dat op het boek dat ze beiden erkennen als Heilige Schrift, woord van God: de Tenach (Wet, Profeten en Psalmen, niet alleen de Tora) of het Oude Testament. Jeruzalem was de stad waar God op aarde woonde te midden van zijn volk. Ook de Jood Jeshoea heeft met heel zijn leven Jeruzalem als heilige plaats erkend en gerespecteerd.

Kans

Maar christenen stemmen niet in met de joodse uitleg van de Tenach waarbij die ene Jood Jezus niet als de erin geprofeteerde Messias wordt erkend. Evers haalt de algemene joodse wens aan: ‘Moge de Verlosser naar Jeruzalem weerkeren’. Christenen gjeruzalem-verwoest-2eloven dat de Verlosser naar Jeruzalem ís gekomen. Kort voor Hij werd omgebracht, heeft Hij huilend geprofeteerd dat Jeruzalem verwoest zou worden, ‘en dat allemaal omdat je je kans niet herkende toen God die aanbood!’ (Lukas 19: 44, joodse vertaling). De Jood Paulus, die die stellingname van zijn volksgenoten aan den lijve heeft ervaren, deelde in dat liefdevolle verdriet. Zoals bekend is die verwoesting tenslotte in het jaar 70 ook gekomen.

Sindsdien zien christenen Jeruzalem, de hoofdstad van het rijk van God en van zijn volk, in de hemel. Daar ligt hun burgerrecht en daarvandaan verwachten zij de stad van de toekomst. Gelovigen hebben in deze wereld, waar dan ook en in wat voor bevolkingspercentage ook, hun plaats als vreemdelingen.

Vrede

Intussen wonen in het huidige Jeruzalem op aarde Joden en Palestijnen, evenals in het land eromheen. In beide heeft de Messias Jezus mensen die Hem als hun Heer erkennen. Die hebben door Hem gelijkelijk toegang hebben tot G’d de Vader. Zij zijn in dat gebied het meest op weg naar vrede, samen met hun broeders en zusters waar ook ter wereld. Met z’n allen verwachten zij de komst van hun Heer in heerlijkheid, niet op één bepaalde plaats maar van boven de hele wereld.

Sympathie

Wel hebben veel westerse christenen nog steeds een emotionele band met dat Jeruzalem in het Midden-Oosten; zo zelfs dat sommigen er gaan wonen, waar Evers opvallend koel onder blijft. In die sympathie speelt schaamte over Jodenvervolging in het verleden en over antisemitisme een rol, evenals sympathie voor de staat Israël. Daarachter ligt het feit dat christenen en joden in Europa en Amerika eeuwenlang buren waren (heel anders dan moslims).

Volkenrecht

Momenteel hebben in het Midden-Oosten de eerder genoemde twee bevolkingsgroepen conflicterende claims op die stad en dat gebied. De ene groep hangt (grotendeels) het jodendom aan, de andere de islam. Dat zijn, naast het christendom, de beide andere Abrahamitische godsdiensten; in die zin zijn ze verwant. Nu voert elk van beide partijen vanuit zijn eigen godsdienst argumenten aan om zijn claim kracht bij te zetten. In politiek en diplomatie zijn die religieuze claims een factor om onder ogen te zien. Maar het is voor christenen in wezen een volkenrechtelijk geding. Als zij de claim ‘Jeruzalem één en ondeelbaar’ afwijzen als irreëel en een sta-in-de-weg voor vrede, is er voor hen geen religieus motief om ze op andere gedachten te brengen.

Voor alle nauwkeurigheid: niet alle christenen hoofd voor hoofd zullen zich in het bovenstaande kunnen vinden. Net zomin als trouwens alle Joden, religieuze en/of etnische, de overtuiging van Evers delen.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

mushroom coffee