Currently browsing category

Politiek

Vluchtelingen – deal with it

Stel dat over een jaar of wat onze diepste angst werkelijkheid wordt. Nederland wordt overstroomd door vluchtelingen. We gaan Libanon en Jordanië …

Relativeerders en bevlogenen

Er zijn twee politieke stromingen onder de mensen die ik mijn geestverwanten mag noemen. Gelijk in geloofsovertuiging, gelijk in politieke keuzes, maar …

Boos op de overheid

Heb ik een VVD-benadering? Onlangs in een familiediscussie werd die conclusie geuit. Als mijn vader dat nog had mogen meemaken! Destijds zagen …

Het kan ook goedschiks…

…En het gáát ook vaak goedschiks, de onderwerping van de aardse overheden aan Christus Jezus, de nieuwe koning. En dan niet alleen …

Grondslag en leven (ChristenUnie)

Er ligt een suggestie om in plaats van de ‘Drie Formulieren’ de ‘Twaalf Artikelen’ of Apostolische Geloofsbelijdenis als grondslag van de ChristenUnie …

Rusland als boze buurman

Poetin heeft het dan toch maar voor elkaar in Sotsji. Zijn grote project om Rusland weer op de kaart te zetten als …

Drieprocentnorm

Is de drieprocentnorm voor het maximale begrotingstekort ‘heilig’? Een christen zal dat zo niet zeggen. De ChristenUnie heeft zich er wel sterk …

Overheid, kerk en de armen

De staat is er voor de gerechtigheid. De barmhartigheid moet ze aan de kerk overlaten. Die visie is in christelijke kring fel …

mushroom coffee